top of page

Bağlama Eğitimi Hakkında

Bağlama; Anadolu insanının duygu, düşünce ve heyecanını ifade etmede en temel araç olmuştur. Tarih süreci içerisinde bağlama icrasına ilişkin bilgi birikimi usta çırak ilişkisi içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere taşınmıştır.

Günümüzde bağlama; akademik çerçevede üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin konservatuar ve müzik öğretmenliği bölümlerinde ders programı olarak, özel müzik eğitim kurumlarında ise “kurs programı” adı altında profesyonel biçimde öğretilmektedir.

Bağlama icracısının ustaca enstrümanını çalabiliyor olması eğitim vermek noktasında yeterli olduğu anlamına gelmemektedir. Eğitimci, konservatuarların veya müzik bölümlerinin ana çalgı bölümlerinden mezun yada usta öğretici belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca bağlama eğitimi, müzik yeteneği sınanmış ve belirli müziksel ön koşulları sağlayan bireylere verilebilmektedir.

Bağlama enstrümanı boyutlarına göre çeşitlilik göstermektedir. İcra teknikleri açısından bağlama eğitimi; uzun sap ve kısa sap olarak nitelendirebileceğimiz iki farklı düzen şeklindedir. Bağlama Eğitimine icra zenginliği açısından “uzun sap” ile başlanmalıdır. İleri seviyelerde ise diğer bağlama ailesi tanıtılarak eğitim sürdürülmelidir.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page