top of page

Grup dersi mi? Bireysel ders mi?

Değerli Kursiyerler ,

Eskiden olsa hemen tabi ki bireysel diyebileceğim bu soruya şu anda deneyimlerimden elde ettiğim tecrübe ile iyi bir analizden sonra karar vermek gerekir diyorum. Özellikle 8-12 yaş aralığındaki öğrencilerde uyguladığımız eğitimler de gördük ki grup eğitimi daha olumlu sonuçlar veriyor. Bunun nedenlerini sorguladığımızda en etkileyici sonuç öğrencinin öğretmeni ile baş başa kaldığı zamanlarda içgüdüsel bir matematik hesabına girmesi. Öğrenci ders sürecinde öğretmenin yaş faktörü ve deneyimini hesaba kattığında" benim bu seviyeye gelmem için epeyi uğraşmam lazım" düşüncesinden kaçamıyor,bu da ilerleyen derslerde isteksizlik olarak geri dönüt veriyor. Bahsi geçen yaş gruplarında toplu halde verilen derslerde ise aynı eğitimi gördüğü yaşdaşı ile çocuksu rekabetten doğan çalışmalar ve " o yapabiliyorsa ben de yapabilirim" düşüncesi, öğrenim sürecinin hızlanmasına yol açıyor. Grup derslerindeki sosyalleşmenin bireysel derslere göre katkısının azımsanamayacak kadar önemli olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Grup derslerinin sosyalleşmeye katkısı yaş farkı gözetmeksizin tüm yaş grupları için geçerlidir.

Yetişkin bireylerde ise bireysel çalışma kişiden kişiye değişebiliyor. Kişisel özellikler dikkate alındığında hangi çalışmanın daha verimli olduğunun saptanabilmesi için 1'er ay süre ile her iki seçeneğin de denenmesi ve bunun sonucunda kara verilmesi uygun olacaktır. Günümüzde Avrupa'da grup derslerinin fazlalaştığı, hatta genelde bireysel olarak yürütülen piyano çalışmalarının bile 20 piyano ve gerekli teknolojik ekipmanlar kullanılarak laboratuvarlar haline dönüştürdükleri görülmektedir.

Sonuç olarak eski düşüncelerimde bireysel derslerin artıları daha fazla iken bugün geldiğim noktada kazançlar eşitlendi!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page