top of page

Resim ve Fotoğraf

Resim, iki boyutlu görüntüye denir, güzel sanatların bir dalıdır, elle çizilir veya yapılır. Fotoğraf da güzel sanatların bir dalıdır fakat resim ile aynı şey değildir. Fotoğraf, zaman ve hareket bağlamında gerçekliğin temsili ve kaydı, mekanik bir katkı ile görsel algılamadır.

İnsanlık tarihinde resmin doğuşu, insanın kendini ifade etme gereksinimi duyduğundan beri var olmuştur. İnsanlar topluma dönüşmeye başladıkça içinde bulundukları kültürün özelliklerini, ortak duygu ve algılarını yansıtmaya başladılar. Yontma taş devrinden beri duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini yansıtmak isteyen resim yapan insan bugünkü resim diline ulaşmıştır. Fotoğraf makineleri ise 1870'li yıllarda mikrodalga fırınlar kadar büyük ve hacimli, üç ayaklı bir fotoğraf sehpası ve çeşitli sıvı kimyasal maddeler içeren, bir kişinin taşıyabileceğinden çok fazla olan bir yüktü. Teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle fotoğraf makineleri de hem değişime uğradı hem de çeşitlendi.